Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b

Land & Leisure A/S